Zastrzeżenia prawne

Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja i rozpowszechnianie w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia Grupa BudujeszDom Sp. z o.o. jest zabroniona.
Grupa BudujeszDom nie odpowiada za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użycia informacji lub danych zamieszczonych na tych stronach.
Zawartość nie może być w całości ani w części powielana, rozpowszechniana i / lub publikowana ani zamieszczana bez uprzedniej pisemnej zgody.

Odpowiedzialność za linki
Na niniejszych stronach zamieściliśmy linki do innych miejsc w internecie. W przypadku wszystkich tych łączy zastrzegamy:
Oświadczamy, że nie mieliśmy żadnego wpływu na treść lub postać stron, do których prowadzą te łącza. Z tego powodu podkreślamy, że zamieszczenie przez nas tych łączy nie oznacza, że zawsze i w pełni się zgadzamy z opiniami i informacjami podanymi na takich stronach, ani że ponosimy w części lub w całości odpowiedzialność za zawartość tych stron.
Powyższe oświadczenie odnosi się do wszystkich łączy internetowych i zawartości wszystkich stron, do których one prowadzą.